About Us

ABOUT US

ประวัติความเป็นมาบริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด

บริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ โดยเป็นการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ ของแบรนด์ KATANA  SWORD VOLTIO จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงมาจากไม้ไดร์ฟเวอร์ที่สามารถ”สร้างระยะการตีได้ไกลกว่า”ในขณะนั้น ด้วยความสำเร็จจากการจำหน่ายพร้อมกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้บริหารยังคงมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างองค์กรให้เติบโตในธุรกิจ ซึ่งเล็งเห็นความเจริญเติบโตในวงการกีฬากอล์ฟของประเทศที่กำลังขยายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ในปี 2549 บริษัทฯ จึงได้ขยายการตลาดโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไม้กอล์ฟภายใต้แบรนด์ PING จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากCustom Fitting คือการวัดสรีระ,ตัด,ดัดองศาไม้กอล์ฟ ให้เหมาะกับสรีระและวงสวิงของนักกอล์ฟแต่ละบุคคล สามารถสร้างผลลัพท์ที่แตกต่างด้วยสมรรถนะการตีที่สูงสุดให้ท่านนักกอล์ฟ ภายใต้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน จาก PING อเมริกา

ปัจจุบัน บริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด ดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่มุ่งมันพัฒนาองค์กร จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังคงผลักดันความเจริญเติบโตในกีฬากอล์ฟ ตามจรรยาบรรณบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

รู้จักบริษัท อีซี่กอล์ฟ

“อีซี่กอล์ฟ คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม” โดยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา จากแบรนด์ KATANA SWORD VOLTIO และ PING ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นท่ีนิยมจากนักกอล์ฟทั่วโลก ด้วยการยอมรับจากนักกอล์ฟในประเทศไทย อีซี่กอล์ฟจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตในกีฬากอล์ฟ พร้อมสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอีซี่กอล์ฟ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังคงผลักดันกีฬากอล์ฟให้เจริญเติบโต ตามจรรยาบรรณบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Scroll to top