Back to event list

Club Fitting Demo Day (SEP’19)

Club Fitting & Demo Day : SEP 2019

หลบฝน ทดสอบวงสวิงกับเหล็ก BluePrint ใบเล็กควบคุมเยี่ยม พร้อมกับชุด  G410 Series  เต็มเซ็ต และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมความหลากหลายของก้านสำหรับผู้เล่นในทุกระดับฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญฟิตติ้งที่คอยแนะนำอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับผู้เล่นได้ดีที่สุด  
 
สอบถามหรือจองฟิตติ้งได้ที่
08 9288 8735
Scroll to top