Sensor-Technology

Sensor Technology

fabrictechnologyfabrictechnology1

 

sensorcool_300x50 coolmax

MOISTURE WICKING | UV PROTECTION | CREASE RESISTANCE

SensorCool เป็นเทคโนโลยีที่สร้างระบบการระบายความชื่นของร่างกายจาก ภายใน

สู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำใหนั้กกอล์ฟรู้สึกเย็นและสัมผัสที่เบาสบายของเนื้อผ้า

ตลอดเวลา PING ได้เลือกเนื้อผ้า ซึ่งเป็นผ้าที่ยับยาก ช่วยให้นักกอล์ฟหมดความกังวล

หรือความไม่มันใจในการสวมใส่ และผ้าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับทุกการเคลื่อนไหวของ

นักกอล์ฟ นอกจากนี้เนื้อผ้ายังช่วยป้องกันแสง UV (UV Protection)

sensor_cool_655x392

COOLMAX® ALL SEASON

ผ้าที่มีเส้นใยถักทอต่างรูปทรงทำให้มีช่องว่างสามารถระบายความชื้นออกจากร่างกาย

เมื่อรู้สึกร้อนทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดการสวมใส่ ผ้าแห้งไวเนื้อผ้านุ่มขณะสวมใส่

เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบาซึ่งขณะที่ภายในเส้นใยมีแกนกลวงให้ฉนวนกันความร้อน

เพื่อเพิ่มความอุ่นสบายในวันที่หนาวขึ้น กับเทคโนโลยี COOLMAX ที่คงคุณสมบัติถาวร

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีจากใยผ้า จึงไม่เสื่อมสภาพหลังการใช้งานหรือผ่านการซัก

hollow_fibre

Scroll to top